Ricotta

อัศวินนกพิราบขาว

อัศวินนกพิราบขาว ที่ถูกเลิกจ้างจากสงครามที่ถูกยุติลงแล้ว เมื่อทุกคนอยู่อย่างสงบสุข จึงผันตัวมาดูแลเหล่าม้า?
ใน "คอกม้าพี่รี่" แต่ก็ต้องเผชิญกับชาวม้าที่คอยหาว่าเราเป็นไก่ตลอดเวลา?

ส่วนสูง
160 ซม.
น้ำหนัก
หนักแบบบินได้
วันเกิด
21 ก.ย.
ไม่ใช่ไก่!
Model: K.KrirkLive2D Rigger: Nomu