Eileennoir

เนฟิลิมครึ่งนางฟ้าครึ่งปีศาจ

เนฟิลิมผู้ถูกเนรเทศจากสรวงสวรรค์และไม่ได้รับการต้อนรับจากขุมนรก เธอจึงเรียกตัวเองว่าครึ่งนางฟ้าครึ่งปีศาจ. ไม่ใช่ทั้งนางฟ้า และไม่ใช่ทั้งปีศาจเช่นกัน.

เธอมักจะคอยเล่นตลกกับชะตาชีวิตของเหล่ามนุษย์เสมอ แม้แท้จริงแล้วไม่ได้มี ‘หน้าที่’ ประทานพรให้กับผู้คนก็ตาม.
ผู้คนมากมายบูชาเธอเป็นสัญลักษณ์ของความสมดุลซึ่งอยู่กึ่งกลางระหว่างแสงสว่างและความมืด ตัวตนซึ่งโอบรับไว้ทั้งความดีงามและเลวทราม.
บ้างเชื่อว่าเธอมอบความสุขนิรันดร์ บ้างเชื่อว่าเธอมอบความอุดมสมบูรณ์ บ้างเชื่อว่าเธอมอบทรัพย์สินเงินตราและอำนาจให้ได้ทั้งปวง.
ซึ่งก็เป็นเรื่องจริง, แค่เพียงบางส่วนเท่านั้น.

เธอประทานพรให้กับผู้มีคุณงามความดีโดยรับสิ่งตอบแทนเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเป็นของแลกเปลี่ยน.
แต่เมื่อต้องประทานพรให้กับผู้มีจิตใจต่ำทราม ก็มักจะช่วงชิงทุกสิ่งที่พวกเขามีไปอย่างสาสม.

เกร็ดความรู้ก็คือ อันที่จริงแล้วเธอไม่ได้มีความสามารถในการประทานพรมาโดยชาติกำเนิด,
เพียงแต่เจียดพลังชีวิตของตัวเองออกมาโดยอำเภอใจเพื่อที่จะได้เล่นสนุกไปวันๆ เท่านั้นเอง.

ส่วนสูง
165 ซม.
น้ำหนัก
มาตรฐานเนฟิลิม
วันเกิด
26 ม.ค.
มาเป็นแฟรี่ของไอลีนมั้ยคะ?
Model: KomaLive2D Rigger: Bunri