Zekai

Virtual Music Composer

หนุ่มคนหนึ่งที่ได้เกิดมาในอดีตกาลแสนนาน ได้พบหินประหลาดมันคือหินที่อัดแน่นไปด้วยพลังงานมหาศาล ชื่อของมันคือ ‘แก่นโลกา’
หลังจากได้รับพลังแก่นโลกา เซไกได้ใช้พลังอำนาจของตนในการสร้างอารยธรรมอันรุ่งโรจน์ขึ้นมา และตัวของเซไกก็ได้กลายเป็นผู้นำสูงสุดของอารยธรรมนั้น

ส่วนสูง
184 ซม.
น้ำหนัก
หนักเท่าโลก
วันเกิด
22 เม.ย.
Model: demidreamLive2D Rigger: IKqz