Solar

Virtual Singer

เด็กสาวจากสลัมที่ได้เข้ารับพิธีกรรมสั่งอาทิตย์และขึ้นเป็นเจ้าลัทธิแห่งตะวัน หลังจากสงครามอันยาวนานระหว่างลัทธิตะวันและจันทราได้สิ้นสุดลงไปพร้อมกับลัทธิที่ล่มสลาย เธอจึงได้ขับขานบทเพลงเพื่อออกตามหาผู้ศรัทธาและฟื้นฟูลัทธิให้กลับมารุ่งเรืองอีกครั้ง

ส่วนสูง
150 ซม.
วันเกิด
3 พ.ค.
Model: Motto&NottoLive2D Rigger: IKqz