Selene

Virtual Singer

บุตรีจากตระกูลขุนนางซึ่งได้รับการเข้าพิธีกรรมขอจันทร์และขึ้นเป็นราชินีแห่งดวงจันทร์ ภายหลังสงครามอันยาวนานระหว่างลัทธิตะวันและจันทราได้สิ้นสุดลงพร้อมกับการล่มสลายของสองลัทธิ เธอได้ออกเดินทางฟื้นฟูลัทธิของเธอผ่านบทเพลงแห่งจันทรา

ส่วนสูง
165 ซม.
น้ำหนัก
หนักน้อยกว่าโลก 6 เท่า
วันเกิด
20 ก.ค.
Model: DoiKaiLive2D Rigger: Nomu